Szolgáltatási információk

A Telemediáról szóló törvény szerinti tájékoztatás

A weboldal üzemeltetője:

Make Opinion GmbH
Elfenallee 5
13127 Berlin, DE

Áfaszám: 37/431/50478
EUR ÁFA szám: DE334216009
Cégjegyzékszám: HRB 220486 B
Kerületi Bíróság: Berlin-Charlottenburg

E-mail:
hello@makeopinion.com

Telefon:
+ 49 (0) 30 6293 70

Az online ajánlat tartalma

Az üzemeltető nem vállal felelősséget a weboldalunkon közölt információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. Az üzemeltetővel szembeni olyan felelősségi igények, amelyek a közölt információk felhasználásából vagy nem felhasználásából, illetve hibás és hiányos információk felhasználásából eredő vagyoni vagy nem vagyoni kárra vonatkoznak, elvben kizártak, feltéve, hogy nem bizonyítható szándékos vagy súlyos gondatlanság. a kezelő hibája fellép.

Minden ajánlat nem kötelező érvényű. Az üzemeltető kifejezetten fenntartja a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, kiegészítse vagy törölje, illetve a közzétételt ideiglenesen vagy véglegesen beszüntesse.

Hivatkozások és linkek

Az üzemeltető felelősségi körén kívül eső külső weboldalakra történő közvetlen vagy közvetett hivatkozások ("hiperhivatkozások") esetén a felelősség csak akkor áll fenn, ha az üzemeltető ismeri a tartalmat, és ez technikailag lehetséges és ésszerű volt számára. hogy ezzel megakadályozzuk az illegális tartalom felhasználását.

Az üzemeltető ezennel kifejezetten kijelenti, hogy a link létrehozásának időpontjában a hivatkozott oldalakon illegális tartalom nem volt észlelhető. Az üzemeltetőnek semmilyen befolyása nincs a linkelt/kapcsolt oldalak jelenlegi és jövőbeni kialakítására, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel kifejezetten elhatárolja magát minden olyan linkelt/kapcsolt oldalon található minden tartalomtól, amelyet a hivatkozás létrehozása után módosítottak. Ez a nyilatkozat vonatkozik a saját weboldalunkon található összes hivatkozásra és hivatkozásra, valamint a vendégkönyvekben, vitafórumokban, linkkönyvekben, levelezőlistákban és minden egyéb, az üzemeltető által létrehozott adatbázisban harmadik felek bejegyzéseire, amelyek tartalma kívülről érhető el. Az illegális, hibás vagy hiányos tartalomért, és különösen az ilyen információk felhasználásából vagy elmulasztásából eredő károkért kizárólag a hivatkozott oldal szolgáltatója a felelős, nem pedig az, aki hivatkozásokon keresztül csupán hivatkozik az adott kiadványra.