Kontakt

Informace podle zákona o telemédiích

Provozovatel tohoto webu:

Make Opinion GmbH
Elfenallee 5
13127 Berlín, DE

DIČ: 37/431/50478
EUR DIČ: DE334216009
Živnostenský rejstřík: HRB 220486 B
Okresní soud: Berlín-Charlottenburg

E-mail:
ahoj@makeopinion.com

Telefon:
+ 49(0) 30

Obsah online nabídky

Provozovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací uvedených na našich stránkách. Nároky z odpovědnosti vůči provozovateli, které se týkají hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nevyužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací, jsou v zásadě vyloučeny, pokud nedošlo k prokazatelnému úmyslnému nebo hrubě nedbalému existuje akce na straně chyby operátora.

Všechny nabídky jsou nezávazné. Provozovatel si výslovně vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit, doplňovat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně či trvale ukončit zveřejňování.

Odkazy a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky ("hyperlinky"), které jsou mimo oblast odpovědnosti provozovatele, by odpovědnost nastala pouze v případě, že by provozovatel věděl o obsahu a bylo to pro něj technicky možné a rozumné. učinit tak, aby se zabránilo používání nezákonného obsahu.

Provozovatel tímto výslovně prohlašuje, že na odkazovaných stránkách nebyl v době vytvoření odkazu rozeznatelný žádný nelegální obsah. Provozovatel nemá žádný vliv na aktuální a budoucí podobu, obsah nebo autorství odkazovaných/propojených stránek. Proto se tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu na všech odkazovaných / připojených stránkách, které byly po vytvoření odkazu změněny. Toto prohlášení se vztahuje na všechny odkazy a reference umístěné v rámci našich vlastních webových stránek, jakož i na záznamy třetích stran v návštěvních knihách, diskusních fórech, adresářích odkazů, seznamech adresátů a všech dalších formách databází zřízených provozovatelem, jejichž obsah může být přístupné externě. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nevyužití takových informací je odpovědný výhradně poskytovatel stránky, na kterou je odkazováno, nikoli osoba, která se na příslušnou publikaci pouze odkáže prostřednictvím odkazů.